TIZ Logo

Over Ons

Theater Initiatief Zwolle werd 9 jaar geleden opgericht door een kleine groep mensen die graag vanuit hun eigen visie toneel wilden maken. Ondertussen is TIZ uitgegroeid tot een theatergroep met ongeveer 12 spelers en 13 voorstellingen onder de riem.

TIZ kiest ervoor om elk jaar een andere regisseur te benaderen om samen met hen een voorstelling te maken. Onder hun leiding wordt er gewerkt aan een stuk waarbij ook de spelersgroep veel input heeft. Er wordt veel gebruik gemaakt van improvisatie en regelmatig komen de spelers met zelfgeschreven teksten. Dit levert uiteindelijk verrassend theater met onverwachte locatiekeuzes.

Werkwijze

We werken niet op een standaard manier; TIZ is een werktheater. Het blijft dus niet bij een tekst leren, oefenen, en zaken organiseren als decor en muziek, om verzolgens over de gaan tot de uitvoering. Voor een nieuweling hebben we dit proces uitgeschreven en we zijn stap voor stap deze tekst aan het publiceren op internet. Het is in praktijk niet zo strak als het hier opgeschreven is, maar bied ons allen meer houvast en structuur.

TIZ Bestaat uit een bestuur en auditiecomissie met een vaste spelerskern die samen nieuwe producties ontwikkelnen. Hierbij wordt hulp ingeschakeld van een pool van gast-spelers, schrijvers, muzikanten, beeldend kunstenaars en niet in de laatste plaats regisseurs.

Protocol nieuwe spelers en workshop

Ieder productie begint met een kerngroep spelers, regisseur, auditiecomissie.

In de loop van de tijd kunnen gastacteurs maar ook andere kunstenaars gevraagd worden in te haken. Er worden meestal 4 workshops georganiseerd voor alle betrokkenen voor de groepsband. workshops. Hierin kunnen gastspelers met de groep en regisseur kennismaken. Ook maakt de regisseur kennis met de groep. De periode kan tevens als auditieperiode worden gezien waarin de regisseur definitief bepaald wi in het stuk meedoen. Een gastacteur kan ook instromen via een eerdere productie, maar ook hij doet mee aan de workshops. op uitnodiging van de auditiecomissie waar vaak de regisseur in zit. De regisseur bekijkt in die periode of een speler binnen het concept past. Bij een kleine productie is de workshop periode korter naar keuze van de regisseur.

Alle spelers kunnen ook worden gevraagd een andere rol te gaan vervullen dan acteren bij de productie: Decorbouw, ontwerp flyer/poster, muziek, kleding maar ook organisatie van de uitvoering. Het is mogelijk dat een speler meedeed bij een volgend concept niet past als acteur, maar wel in een andere hoedanigheid. Elke rol zal worden vermeld op de flyer, poster, website. Dit is belangrijk om kenbaar te maken dat ieder zijn rol binnen een productie wordt gewaardeerd.

Maandelijkse bijdrage

Een speler betaalt maandelijkse bijdrage voor de productie. In 2019 is dit vastgesteld op €12,50 per maand, ook in de zomermaanden. Begin en einde van de contributieverplichting zijn altijd in overleg tussen speler en penningmeester. Er kunnen uitzonderingen zijn op de verplichting, bijvoorbeeld in geval van stage, noodsituaties zoals het inspringen halverwege een productie, ook altijd in overleg tussen penningmeester en speler.

Penningmeester handelt hierin zelfstandig. Het bestuur is altijd bij machte een speler uit het team te plaatsen zonder opgaaf van reden en zonder restitutie van contributie. De richtlijn is dan dit zal zijn in het geval van overtreding van de Nederlandse Wet, bijvoorbeeld bij diefstal, geweld, bedrog, en andere extreme gevallen. In geval van een conflictsituatie heeft de voorzitter het laat woord. Een speler of medewerker speelt of werkt mee tijdens de hele productie.

Hoe meld ik me aan als speler

Een volgorde kan zijn:

Protocol nieuwe regisseur

De auditiecomissie draagt een nieuwe regisseur voor aan het bestuur.

Protocol nieuwe productie

Er kan een programmacomissie worden aangewezen, maar de comissie kan ook ontstaan op basis van een bevlieging onder de spelers voor een nieuw stuk. De programmacomisscie wordt bekrachtigd door het bestuur.

De programmacomissie draagt een concept aan met regisseur aan het bestuur. De programmacommissie draagt een concept aan aan de spelers en het bestuur, en draagt alles over aan het productie team. Het team werkt volgens de wie-wat-waar lijst.

Samenwerkings-producties

TIZ mag zoals in de statuten is vastgelegd geen financiele verplichtingen aangaan met andere organisaties. Samenwerkingen met of zonder finacniele componenet worden begeleid door een externe partij. Bijvoorbeeld door het Mix & Match fonds van de stadkamer.

Programma commissie - charge en decharge

Bij aanvang van een productie krijg de Programmacomissie decharge van het bestuur: De begroting valt onder verantwoordelijkheid van penningmeester en producent/regie assistent.

Stichting TIZ en bestuur

TIZ is een stichting dat bestaat uit een bestuur waarvoor je kunt solliciteren. bestuurslid ben je als dit in de vergadering is afgesproken. Bij wijziging van het bestuur dienen het oude lid en/of het nieuwe lid zelf dit te wijzigen bij de Kamer van Koophandel, of de voorztitter, maar altijd op basis geschreven afsrpaak in de notulen.

Er is geen ledenvergadering, alleen een bestuursvergadering. Spelers kunnen onderling vergaderen over een productie. Spelers kunnen geen recht ontlenen aan de betaalde bijdragen op niveau dat de productie overstijgt.